Jedyna taka szansa dla Amazonii

Do prezydentów Kolumbii, Wenezueli i Brazylii:

My, obywatele i obywatelki całego świata, jesteśmy zaniepokojeni zmieniającym się klimatem oraz postępującą dewastacją Puszczy. Nalegamy, abyście – wspólnie z amazońskimi plemionami – stworzyli największy rezerwat przyrody na świecie po to, by chronić 135 milionów hektarów Amazonii. Ta decyzja może się okazać najważniejszym rezultatem kolejnego szczytu klimatycznego ONZ. Wasze dzieło będą pamiętać następne pokolenia.

Jesteś już w Avaaz? Wpisz swój adres e-mail i kliknij przycisk „Podpisz”.
Pierwsza wizyta? Wypełnij poniższy formularz.
Avaaz.org chroni Twoją prywatność i będzie Cię informować o tej i innych kampaniach.

Wkrótce może powstać największy rezerwat przyrody na świecie, tzw. korytarz ekologiczny. Terytorium dwa razy większe niż Francja ochroni 135 milionów hektarów Puszczy Amazońskiej. Ten ambitny projekt ma szansę realizacji. Ale rządy Brazylii, Kolumbii i Wenezueli muszą usłyszeć, że obywatele i obywatelki właśnie tego chcą. I tu pojawiamy się my.

Władze Kolumbii są już na pokładzie. Teraz potrzebujemy waszego silnego głosu na rzecz ocalenia Amazonii. Jeśli dodatkowo podeprzemy się sondażami opinii publicznej w tych trzech krajach, prezydentowi Kolumbii łatwiej będzie przekonać przywódców Brazylii i Wenezueli. Liderzy wszystkich trzech państw chcą przecież pokazać się od jak najlepszej strony przed następnym szczytem klimatycznym ONZ. Dajmy im na to szansę!

Puszcza Amazońska to zielone płuca naszej planety. Ten drogocenny las deszczowy stanowi dom dla 10% znanych nam gatunków roślin i zwierząt. Rola miliardów rosnących tam drzew w spowalnianiu globalnej zmiany klimatu jest nie do przecenienia. Ustanowienie rezerwatu, zdaniem ekspertów, to wyjątkowa szansa na zatrzymanie bezmyślnego wylesiania. Podpisz petycję. Teraz! Kiedy zbierzemy milion podpisów, przywódcy amazońskich plemion dostarczą naszą petycję wraz z wynikami sondaży władzom Brazylii, Kolumbii i Wenezueli.