Devam ederek, Avaaz'ın verilerinizi nasıl kullanabileceğini ve güvenliğini nasıl sağladığını açıklayan Gizlilik Politikası nı kabul ediyorsunuz.
Anladım

Hakkımızda

Avaaz halkın sesini karar vericilere taşıyan, küresel düzeyde web temelli savunuculuk topluluğudur.

NE YAPIYORUZ

NE YAPIYORUZ
Avaaz nerede olursa olsun dezavantajlılar için bir müttefik ve bir buluşma alanı.

Zainab Bangura
BM Nijerya Ofisi Genel Direktörü
Avrupa, Orta Doğu ve Asya dillerinin birçoğunda "ses" anlamına gelen Avaaz, 2007 yılında basit bir demokratik misyonla kuruldu: içinde yaşadığımız dünya ile birçok kişinin içinde yaşamak istediği dünya arasındaki uçurumu kapatmak amacıyla tüm dünya yurttaşlarını örgütlemek.

Avaaz yolsuzluk ve küresel yoksulluktan çatışmalara ve iklim değişikliğine kadar çeşitlilik gösteren önemli konularda, toplumun her kesiminden milyonlarca kişinin harekete geçmesi için yardımcı olur. Internet üzerinden örgütlenme modelimiz sayesinde binlerce kişinin çabaları, ne kadar ufak olursa olsun hızla etkili bir kolektif güce dönüşür. (Elde ettiğimiz sonuçları Seçmeler sayfasında bulabilirsin.)

Avaaz topluluğu altı kıtaya yayılmış çekirdek ekibi ve binlerce gönüllüsüyle 17 dilde kampanyalar yürütür. Hepimizi etkileyen kararları verenlerin, bu kararları dünya halklarının görüşleri ve değerlerinin dikkate alarak almalarını sağlamak için -- dilekçeler imzalayarak, basın kampanyalarını ve doğrudan eylemleri finanse ederek, e-postalar ve telefonlarla hükümetlere lobi yaparak ve sokakta "offline" protestolar ve eylemler düzenleyerek - harekete geçeriz.

Üye
43.433.371
Üye
Eylem
301.820.217
Eylem
Kampanya
2.792
Kampanya

Avaaz Yöntemi: Nasıl Çalışıyoruz

Teknoloji, Çeviklik ve Esneklik

Önceden uluslararası yurttaş grupları ve sosyal hareketler gerçekten değişimi mümkün kılacak düzeye ulaşabilmek için yıldan yıla, ülkeden ülkeye, her farklı konu için farklı bir kitleye ulaşmak zorundaydı.

Bugün, yeni teknoloji ve giderek artan küresel dayanışma anlayışı sayesinde bu zorluk artık geçerli değil. Diğer küresel sivil toplum grupları, belli konulara odaklanan, kendi bütçeleri, personeli ve karar verme mekanizmaları olan ulusal şubelerden oluşurken Avaaz'ın kamuyu ilgilendiren her konuda çalışma yetkisiyle donatılmış tek bir küresel ekibi var -- bu da bize inanılmaz bir hız, esneklik, konuya odaklanma ve geniş kapsamlı kampanya yürütme olanağı sağlıyor.

Avaaz online topluluğu bir megafon gibi hareket ederek yeni meselelere dikkat çekebiliyor; bir şimşek gibi kamuoyunun ilgisini belirli, hedefli bir kampanyaya aktarıyor; bir itfaiye aracı gibi aniden ortaya çıkan aciliyet gerektiren durumlara müdahale ediyor; bir kök hücre gibi, acil müdahale gereken duruma en uygun olacak faaliyeti geliştiriyor.

Avaaz'ın öncelikleri ve gücü üyelerinden gelir

Avaaz her sene bütün üyelerine açık bir anketle genel önceliklerini belirler ve kampanya fikirleri her hafta rasgele seçilmiş 10,000 üyemize gönderilerek nabız yoklanır ve test edilir - sadece güçlü bir geri dönüşün olduğu kampanyalar kapsamlı bir çalışmaya konu edilir. Tüm üyelere ulaştırılan kampanyalar da genellikle yüz binlerce Avaaz üyesinin bir iki gün ve hatta saatler içinde katıldığı ek eylemlerle iyice güç kazanır.

Hizmetkar liderlik etiği

Bir devlet başkanı veya başbakana yardımcıları nasıl bilgi notu hazırlıyorsa, Avaaz ekibi de Avaaz topluluğuna e-posta duyurularını aynı anlayışla yazar: okuyanın kampanyaya dahil olup olmayacağına karar vermek için ihtiyacı olan gerekli bilgiyi iletmemiz için sadece bir kaç saniyemiz vardır ve kampanyanın akıbeti bu karara bağlıdır.

Ekibimizin görevi bu kazanılan dikkatin etkili olması, bir kaç dakikanın çok sayıda insanla çarpılarak önemli bir konuda gerçek bir değişime yol açmasını sağlamak için hangi yöntemleri kullanmaları gerektiğini bulmaktır. Ekibimiz etkili, üyelerin katılımıyla gerçekleşecek kampanya stratejileri geliştirmek için ortaklarla ve uzmanlarla birlikte çalışır; net ve dikkat çekici mesajlarla bunları özetler ve eğer Avaaz üye topluluğu devam etmeye karar verirse, -- dilekçelerin ve üyelerin mesajlarının iletilmesi, üyelerce fonlanan basın kampanyaları veya ilanlar ya da başka ne gerekiyorsa onu yaparak, kampanyayı sonuca ulaştırır.

Diğer bir deyişle, Avaaz ekibi bir gündem belirleyip üyeleri bu gündeme uymak için ikna etmeye çalışmaz. Durum neredeyse tam tersidir: ekip üyeler dinler ve onlara daha geniş bir kitleye ulaşmaları için ne gibi eylemler yapabilecekleri konusunda tavsiyeler verir. Yani, en başarılı kampanyalarımızın bir çoğunun ilk önce Avaaz üyeleri tarafından başlatılanlar olması hiç de şaşırılacak bir durum değil. Ve üyelere hizmet etmenin en önemli unsurlarından biri de liderlik: daha iyi bir dünyanı kurmanın yolunu bulmak ve bunu herkese iletmek öngörü ve beceri gerektiriyor.

Kriz ve fırsatlarda kritik ana odaklanırız

Bir meseleyle ilgili ya da amaca giden yolda bazen öyle bir an olur ki ki tam bir kararın verilecekken halkın kitlesel protestosu herşeyi değiştirebilir. Bu noktaya varabilmek için bu konudan başka hiç birşeyle ilgilenmeyen, kendini adamış insanların yıllarca büyük bir titizlikle -ve genellikle perde arkasında- çalışması gerekebilir. Ama bu an gerçekten geldiğinde, ve kamuoyu bu konuya yoğun ilgi gösterdiğinde, bu önemli kararlar politikacıların her seçeneğin siyasi sonuçlarının ne olacağıyla ilgili düşüncelerine bağlı olarak alınacaktır. Avaaz topluluğu işte bu müthiş kriz ve fırsat penceresinin açıldığı o kısacık anda kendini gösterir.

Her hangi bir ülkede veya konuda böylesi anlar yılda belki bir belki iki kez karşımıza çıkar. Ama Avaaz her ülkede ve her konuda çalıştığı için bu tür anlar bir hafta içinde karşımıza bir kaç kez çıkabilir.

Üye bağışlarıyla fonlanma modelimiz sayesinde bağımsız ve hesap verebiliriz

Avaaz tamamen üyeleri tarafından fonlandığı için demokratik hesap verebilirlik bizim DNA'mızda var. Hiç bir sponsor şirket veya hükümet destekçisi Avaaz'a harici bir gündeme uygun olacak şekilde önceliklerini değiştirmesi için ısrar edemez - çünkü ne hükümetten ne şirketlerden bağış kabul ediyoruz. (Neden Avaaz'a bağış yapmanın neden önemli olduğunu buradan okuyabilir, bağış yapmak için buraya tıklayabilirsin.)

Parçalanmak yerine, bizi birleştiren ortak değerlerle büyüyoruz

Hareketler, koalisyonlar ve kurumlar genellikle zaman içinde bir çok küçük parçaya bölünür - veya vakitlerinin giderek daha büyük bölümünü çatışma halindeki grupları birarada tutmaya çalışarak geçirir. Biz Avaaz'da, iyi niyetli insanların genellikle detaylarda anlaşamayabileceğinin farkındayız; konsensusa varmaya çalışmak yerine her birimiz belli bir kampanyaya katılıp katılmayacağına kendisi karar verir.

Ama Avaaz kampanyalarının temelinde bir dizi değer vardır - hepimiz ilk önce insan olduğumuza ve birbirimize, gelecek nesillere ve gezegene karşı sorumlu olduğumuza inanıyoruz. Üzerinde çalıştığımız meseleler bu inancımızın ifade bulmuş halidir. Ve bu yüzden, Avaaz her seferinde aynı şeye tanık oluyor: belli bir konudaki kampanya sebebiyle topluluğumuza katılan kişiler, sonrasında bir başkasına, sonra bir başkasına daha katılmaya devam ediyor. Bu da düşlerimizin aynı olduğu ve her beraber elimizdeki dünyadan hepimizin istediği dünyaya doğru bir köprü kurabileceğimiz umudunu besliyor.

Birçok Avaaz kampanyası topluluğumuz üyeleri tarafından başlatıldı. Başlatmak çok kolay - yerel, ulusal veya küresel bir mesele hakkında sen de kampanya başlatmak istiyorsan tıkla.

Kampanyanı başlat Kampanyanı başlat
Kendi Kampanyanı Başlat
x

Başkalarının desteğini istediğin bir konu var mı? AvaazTopluluk Kampanyaları sayfasında kendi kampanyanı başlat!

Kampanya başlat